Αρχή Προιόντα
Προιόντα

 

Προιόντα Γενικά

 

Η ExcelSoft είναι μία εταιρία με 24 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη προιόντων σε κάθετες αγορές όπως Εμπορικές Επιχειρήσεις , Περιοδικός Τύπος και Πρακτορεία Ταξιδίων. Τα προιόντα της είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς έρευνας και ανάλυσης των αναγκών της αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε κλάδου καθώς και εφαρμογής των τελευταίων τεχνολογιών υλοποίησης λογισμικού.

 

Η έννοια του προιόντος αφορά τυποποιημένο λογισμικο με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας και χρήσης και έχει τα εξής πλεονεκτήματα όσον αφορά τον Πελάτη :

  • Ευρεία λειτουργικότητα σαν αποτέλεσμα λεπτομερούς ανάλυσης των αναγκών του επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο στοχεύει.
  • Υψηλή Αξιοπιστία και χρηστικότητα
  • Αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης καθώς και On-line Help
  • Παραμετρικότητα στον τρόπο λειτουργίας του ώστε να μπορεί να καλύψει ιδιαιτερότητες Πελατών χωρίς την ανάπτυξη ξεχωριστων εφαρμογών.
  • Παρακολούθηση απο τον κατασκευαστή όλων των διαχρονικών αλλαγών που αφορούν την λειτουργία του και διέπονται απο τον ΚΒΣ ή άλλους παράγοντες και ενσωμάτωση τους σε νέες εκδόσεις του προιόντος.
  • Νέες εκδόσεις του προιόντος ανα τακτά χρονικά διαστηματα με συνεχείς βελτιώσεις των προδιαγραφών του.
  • Μικρό κόστος αγοράς καθώς και συντήρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα Global Travel που αφορά Τουριστικές επιχειρήσεις και την Γενική Λογιστική που αναφέρεται σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ' καηγορίας θα βρείτε στις παρακάτω συνδέσεις.