Αρχή Προιόντα Γενική Λογιστική
Γενική Λογιστική

 

Geniki_logistiki

 

 

Το πακέτο Λογισμικού Γενική Λογιστική έχει αναπτυχθεί απο την ExcelSoft για την πλήρη Λογιστική παρακολούθηση , σύμφωνα με το ΚΒΣ , μίας επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας. Λειτουργεί αυτόνομα ή σε σύνδεση με το Global Travel για αυτόματη δημιουργία Λογιστικών ʼΑρθρων απο το σύστημα των Πωλήσεων.

 

Ορισμένα απο τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξης :

  • Πλήρης συμφωνία με τον Κ.Β.Σ
  • Καταχωρημένο Λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.
  • Ολοληρωμένο σύστημα προειδοποιήσεων και ελέγχων σύμφωνα με τον ΚΒΣ
  • Αυτόματη δημιουργία καταστάσεων ΚΕΠΥΟ
  • Πολλαπλές δυνατότητες ανεύρεσης εγγραφών.
  • Υποστήριξη Πρότυπων ʼρθων για ταχύτερη καταχώρηση.
  • Πλήρης σειρά Λογιστικών εκτυπώσεων ( Υπόλοιπα Λογαριασμών , Καρτέλλες , Ισοζύγια , Ημερολόγια κλπ)
  • Δυνατότητα δημιουργίας ακυρωτικών εγγραφών.
  • Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος χρήσης
  • Λειτουργίες ελέγχου και ορθότητας του Λογιστικού Σχεδίου