Αρχή Εταιρία Τεχνολογία
Τεχνολογία

 

Technology

 

 

Η ExcelSoft παρακολουθεί απο κοντά τις εξελίξεις στην πληροφορική , και εφαρμόζει τις τελευταίες τεχνολογίες στα προιόντα και στις υπηρεσίες που προσφερει.

Συγκεκριμένα τα στάδια υλοποίησης ενός project είναι τα εξής :

  • Καταγραφή των απαιτήσεων της εφαρμογής σε πλήρη συνεργασία με τον πελάτη με σύγχρονα εργαλεία Requirements Analysis.

  • Μοντελοποίηση των προδιαγραφών με χρήση μεθοδολογίας UML με μορφή Use Cases , Class Diagrams , Interaction Diagrams , State Diagrams , Activity Diagrams και Packaging Diagrams.

  • Χρήση πλατφόρμας .Net και διεθνώς χρησιμοποιούμενων patterns για υλοποίηση της σχεδίασης
  • Ενσωμάτωση Testing Framework απο τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης τού έργου ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διάφορες δυσλειτουργίες.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών σε πολλαπλα επίπεδα (n-tier) για ευκολότερη και καλύτερη υποστήριξη , και βελτιστοποιημένους χρόνους απόκρισης σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού χρηστών.