Αρχή Πελάτες
Ενδεικτικό Πελατολόγιο

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ένα ενδεικτικό τμήμα του Πελατολογίου της ExcelSoft απο διάφορους κλάδους επιχειρήσεων κατα την διάρκεια των  29 χρόνων παρουσίας της στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής.