Αρχή Εταιρία
Εταιρία

 

CompanyMain

Η ExcelSoft είναι μία απο τις παλιότερες εταιρίες στην Ελλάδα στον τομέα της ανάπτυξης Λογισμικού για διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Ιδρύθηκε το 1984 και απο τότε μέχρι σήμερα παρακολουθεί απο κόντα τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία Λογισμικού ενσωματωνοντας τις άμεσα στα προιόντα της.

Ολα αυτά τα χρόνια η ExcelSoft με υπευθυνότητα , συνέπεια και αξιοπιστία προσέφερε λύσεις που εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των Πελατών της αξιοποιόντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της που ήταν αποτέλεσμα της μακρόχρονης πορείας της στην ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Η ταχύτατη εξάπλωση του Internet και των ευρυζωνικών συνδέσεων παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα έφερε πιό κόντα επιχειρήσεις απο όλο τον κόσμο , άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει δραματικά τόν τρόπο διείσδυσης τους σε άλλες αγορές καταρίπτοντας τα σύνορα και προσφέροντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις εκείνες που τολμούν να επενδύσουν στην κοινωνία της γνώσης.

Η ExcelSoft ακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα του Internet έχει μπεί δυναμικά πλέον στην ανάπτυξη Ιντερνετικών εφαρμογών καθώς και Δικτυακών τόπων , που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής της παγκοσμιοποίησης.